RSS: Rastriya Swayamsevak Sangh Prarthana in different provincial languages

Tags: RSS Prarthana, Rastriya Swayamsevak Sangh,  RSS Prarthana in provincial languages, Gujarati, Gurumukhi, Bangla, Kannada, Telgu, Malyalam, English, Hindi meaning, Namaste sada vatsale

RSS: Rastriya Swayamsevak Sangh  Prarthana in different provincial languages

 नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे,
(हे परम वत्सला मातृभूमि! मै तुझे निरंतर प्रणाम करता हु,)
त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोहम् ।
(तूने सब सुख दे कर मुझको बड़ा किया|)
महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे,
(हे महा मंगला पुण्यभूमि!)
पतत्वेष कायो नमस्ते नमस्ते ।।१।।
(तेरे ही कारण मेरी यह काया, तुझको अर्पित, तुझे मै अनन्त बार प्रणाम करता हु।।)
प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता,
(हे सर्व शक्तिमय परमेश्वर! हम हिंदुराष्ट्र के अंगभूत घटक,)
इमे सादरं त्वां नमामो वयम् |
(तुझे आदर पूर्वक प्रणाम करते है।)
त्वदीयाय कार्याय बध्दा कटीयं,
(तेरे ही कार्य के लिए हमने कमर कासी है,)
शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये ||
(उसकी पूर्ति के लिए हमें शुभ आशीर्वाद दे||)
अजय्यां च विश्वस्य देहीश शक्तिं,
(विश्व के लिए अजेय ऐसी शक्ति,)
सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् |
(सारा जगत विनम्र हो ऐसा विशुद्ध (उत्तम) शील|)
श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्ण मार्गं,
(तथा बुद्धि पूर्वक स्वीकृत, हमारे कंटकमय मार्ग को सुगम करे,)
स्वयं स्वीकृतं नः सुगं कारयेत् ।।१।।
(ऐसा ज्ञान भी हमें दे।।)
समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रं
(अभ्युदय सहित निःश्रेयस की प्राप्ति का,)
परं साधनं नाम वीरव्रतम्
(वीर व्रत नामक जो एकमेव श्रेष्ठ, उग्र साधन है,)
तदन्तः स्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा
(उसका हम लोगों के अंत:करण में स्फुरहण हो,)
हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् ।
(हमारे र्हुद्य मे, अक्षय तथा तीव्र ध्येयनिष्ठा सदैव जागृत रहे।)
विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर्
(तेरे आशीर्वाद से हमारी विजय शालीन संघटित कार्य शक्ति,)
विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् ।
(स्वधर्म का रक्षण कर ।)
परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रं
(अपने इस राष्ट्र को परम वैभव की स्थिति,)
समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम् ।।३।।
(पर ले जाने में अतीव समर्थ हो ।।)
भारत माता की जय ।।

namaste sada vatsale matruṛbhume
tvayā hindubhūme sukhaṁ vardhitoham
mahāmaṅgale puṇyabhūme tvadarthe
patatveṣa kāyo namaste namaste ||

prabho śaktiman hindurāṣṭrāṅgabhūtā
ime sādaraṁ tvāṁ namāmo vayam
tvadīyāya kāryāya badhdā kaṭīyaṁ
śubhāmāśiṣaṁ dehi tatpūrtaye
ajayyāṁ ca viśvasya dehīśa śaktiṁ
suśīlaṁ jagadyena namraṁ bhavet
śrutaṁ caiva yatkaṇṭakākīrṇa mārgaṁ
svayaṁ svīkṛtaṁ naḥ sugaṁ kārayet ||

samutkarṣaniḥśreyasasyaikamugraṁ
paraṁ sādhanaṁ nāma vīravratam
tadantaḥ sphuratvakṣayā dhyeyaniṣṭhā
hṛdantaḥ prajāgartu tīvrāniśam
vijetrī ca naḥ saṁhatā kāryaśaktir
vidhāyāsya dharmasya saṁrakṣaṇam
paraṁ vaibhavaṁ netumetat svarāṣṭraṁ
samarthā bhavatvāśiśā te bhṛśam || bhārata mātā kī jaya

Gujarati

નમસ્તે સદા વત્સલે માતૃભૂમે ત્વયા હિન્દુભૂમે સુખં વર્ધિતોહમ્ મહામઙ્ગલે પુણ્યભૂમે ત્વદર્થે પતત્વેષ કાયો નમસ્તે નમસ્તે

પ્રભો શક્તિમન્‌ હિન્દુરાષ્ટ્રાઙ્ગભૂતા ઇમે સાદરં ત્વાં નમામો વયમ્ ત્વદીયાય કાર્યાય બધ્દા કટીયં શુભામાશિષં દેહિ તત્પૂર્તયે અજય્યાં ચ વિશ્વસ્ય દેહીશ શક્તિં સુશીલં જગદ્યેન નમ્રં ભવેત્ શ્રુતં ચૈવ યત્કણ્ટકાકીર્ણ માર્ગં સ્વયં સ્વીકૃતં નઃ સુગં કારયેત્

સમુત્કર્ષનિઃશ્રેયસ્યૈકમુગ્રં પરં સાધનં નામ વીરવ્રતમ્ તદન્તઃ સ્ફુરત્વક્ષયા ધ્યેયનિષ્ઠા હૃદન્તઃ પ્રજાગર્તુ તીવ્રાનિશમ્‌ વિજેત્રી ચ નઃ સંહતા કાર્યશક્તિર્ વિધાયાસ્ય ધર્મસ્ય સંરક્ષણમ્‌ પરં વૈભવં નેતુમેતત્‌ સ્વરાષ્ટ્રં સમર્થા ભવત્વાશિશા તે ભૃશમ્ ભારત માતા કી જય

Gurumukhi

ਨਮਸ੍ਤੇ ਸਦਾ ਵਤ੍ਸਲੇ ਮਾਤ੃ਭੂਮੇ
ਤ੍ਵਯਾ ਹਿਨ੍ਦੁਭੂਮੇ ਸੁਖਂ ਵਰ੍ਧਿਤੋਹਮ੍
ਮਹਾਮਙ੍ਗਲੇ ਪੁਣ੍ਯਭੂਮੇ ਤ੍ਵਦਰ੍ਥੇ
ਪਤਤ੍ਵੇ਷ ਕਾਯੋ ਨਮਸ੍ਤੇ ਨਮਸ੍ਤੇ

ਪ੍ਰਭੋ ਸ਼ਕ੍ਤਿਮਨ੍‌ ਹਿਨ੍ਦੁਰਾ਷੍ਟ੍ਰਾਙ੍ਗਭੂਤਾ
ਇਮੇ ਸਾਦਰਂ ਤ੍ਵਾਂ ਨਮਾਮੋ ਵਯਮ੍
ਤ੍ਵਦੀਯਾਯ ਕਾਰ੍ਯਾਯ ਬਧ੍ਦਾ ਕਟੀਯਂ
ਸ਼ੁਭਾਮਾਸ਼ਿ਷ਂ ਦੇਹਿ ਤਤ੍ਪੂਰ੍ਤਯੇ
ਅਜਯ੍ਯਾਂ ਚ ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਦੇਹੀਸ਼ ਸ਼ਕ੍ਤਿਂ
ਸੁਸ਼ੀਲਂ ਜਗਦ੍ਯੇਨ ਨਮ੍ਰਂ ਭਵੇਤ੍
ਸ਼੍ਰੁਤਂ ਚੈਵ ਯਤ੍ਕਣ੍ਟਕਾਕੀਰ੍ਣ ਮਾਰ੍ਗਂ
ਸ੍ਵਯਂ ਸ੍ਵੀਕ੃ਤਂ ਨਃ ਸੁਗਂ ਕਾਰਯੇਤ੍

ਸਮੁਤ੍ਕਰ੍਷ਨਿਃਸ਼੍ਰੇਯਸ੍ਯੈਕਮੁਗ੍ਰਂ
ਪਰਂ ਸਾਧਨਂ ਨਾਮ ਵੀਰਵ੍ਰਤਮ੍
ਤਦਨ੍ਤਃ ਸ੍ਫੁਰਤ੍ਵਕ੍਷ਯਾ ਧ੍ਯੇਯਨਿ਷੍ਠਾ
ਹ੃ਦਨ੍ਤਃ ਪ੍ਰਜਾਗਰ੍ਤੁ ਤੀਵ੍ਰਾਨਿਸ਼ਮ੍‌
ਵਿਜੇਤ੍ਰੀ ਚ ਨਃ ਸਂਹਤਾ ਕਾਰ੍ਯਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍
ਵਿਧਾਯਾਸ੍ਯ ਧਰ੍ਮਸ੍ਯ ਸਂਰਕ੍਷ਣਮ੍‌
ਪਰਂ ਵੈਭਵਂ ਨੇਤੁਮੇਤਤ੍‌ ਸ੍ਵਰਾ਷੍ਟ੍ਰਂ
ਸਮਰ੍ਥਾ ਭਵਤ੍ਵਾਸ਼ਿਸ਼ਾ ਤੇ ਭ੃ਸ਼ਮ੍ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜਯ

Bangla

নমস্তে সদা বাত্সলে মাতৃভূমে
তৈয়া হিন্দুভূমে সুখং বার্ধিতহাম
মহামঙ্গলে পুণ্যভূমে ত্দর্থে
পতাতেয়ে স্কয় নমস্তে নমস্তে

প্রভো শক্তিমন্‌ হিন্দুরাষ্ট্রাঙ্গভূতা
ইমে সাদরং ত্঵াং নমামো ঵যম্
ত্঵দীযায কার্যায বধ্দা কটীযং
শুভামাশিষং দেহি তত্পূর্তযে
অজয্যাং চ ঵িশ্঵স্য দেহীশ শক্তিং
সুশীলং জগদ্যেন নম্রং ভ঵েত্
শ্রুতং চৈ঵ যত্কণ্টকাকীর্ণ মার্গং
স্঵যং স্঵ীকৃতং নঃ সুগং কারযেত্

সমুত্কর্ষনিঃশ্রেযস্যৈকমুগ্রং
পরং সাধনং নাম ঵ীর঵্রতম্
তদন্তঃ স্ফুরত্঵ক্ষযা ধ্যেযনিষ্ঠা
হৃদন্তঃ প্রজাগর্তু তী঵্রানিশম্‌
঵িজেত্রী চ নঃ সংহতা কার্যশক্তির্
঵িধাযাস্য ধর্মস্য সংরক্ষণম্‌
পরং ঵ৈভ঵ং নেতুমেতত্‌ স্঵রাষ্ট্রং
সমর্থা ভ঵ত্঵াশিশা তে ভৃশম্
ভারত মাতা কী জয় I

Kannada

ನಮಸ್ತೇ ಸದಾ ವತ್ಸಲೇ ಮಾತೃಭೂಮೇ
ತ್ವಯಾ ಹಿಂದುಭೂಮೇ ಸುಖಂ ವರ್ಧಿತೋಹಮ್
ಮಹಾಮಂಗಲೇ ಪುಣ್ಯಭೂಮೇ ತ್ವದರ್ಥೇ
ಪತತ್ವೇಷಕಾಯೋ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ

ಪ್ರಭೋ ಶಕ್ತಿಮನ್‌ ಹಿಂದುರಾಷ್ಟ್ರಾಂಗಭೂತಾ
ಇಮೇ ಸಾದರಂ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮೋ ವಯಮ್
ತ್ವದೀಯಾಯ ಕಾರ್ಯಾಯ ಬದ್ಧಾ ಕಟೀಯಂ
ಶುಭಾಮಾಶಿಷಂ ದೇಹಿ ತತ್‍ಪೂರ್ತಯೇ
ಅಜಯ್ಯಾಂ ಚ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ದೇಹೀಽಶ ಶಕ್ತಿಂ
ಸುಶೀಲಂ ಜಗದ್ಯೇನ ನಮ್ರಂ ಭವೇತ್
ಶ್ರುತಂ ಚೈವ ಯತ್‍ಕಂಟಕಾಕೀರ್ಣ ಮಾರ್ಗಂ
ಸ್ವಯಂ ಸ್ವೀಕೃತಂ ನಃ ಸುಗಂ ಕಾರಯೇತ್

ಸಮುತ್ಕರ್ಷನಿಃಶ್ರೇಯಸಸ್ಯೈಕಮುಗ್ರಂ
ಪರಂ ಸಾಧನಂ ನಾಮ ವೀರವ್ರತಮ್
ತದನ್ತಃ ಸ್ಫುರತ್ವಕ್ಷಯಾ ಧ್ಯೇಯನಿಷ್ಠಾ
ಹೃದನ್ತಃ ಪ್ರಜಾಗರ್ತು ತೀವ್ರಾನಿಶಮ್‌
ವಿಜೇತ್ರೀ ಚ ನಃ ಸಂಹತಾ ಕಾರ್ಯಶಕ್ತಿರ್
ವಿಧಾಯಾಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಮ್‌
ಪರಂ ವೈಭವಂ ನೇ ತುಮೇತತ್‌ ಸ್ವರಾಷ್ಟ್ರಂ
ಸಮರ್ಥಾ ಭವತ್ವಾಶಿಶಾ ತೇ ಭೃಶಮ್
ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕೀ ಜಯ್‍

Telgu

నమస్తే సదా వత్సలే మాతృభూమే
త్వయా హిందుభూమే సుఖం వర్ధితోహమ్
మహా మంగళే పుణ్యభూమే త్వదర్థే
పతత్వేష కాయో నమస్తే నమస్తే

ప్రభో శక్తిమన్‌ హిందు రాష్ట్రాంగభూతా
ఇమే సాదరం త్వాం నమామో వయమ్
త్వదీయాయ కార్యాయ బధ్దా కటీయం
శుభామాశిషం దేహి తత్పూర్తయే

అజయ్యాం చ విశ్వస్య దేహీశ శక్తిం
సుశీలం జగద్యేన నమ్రం భవేత్
శ్రుతం చైవ యత్కంట కాకీర్ణ మార్గం
స్వయం స్వీకృతం నః సుగం కారయేత్

సముత్కర్షనిః శ్రేయసస్యైకముగ్రం
పరం సాధనం నామ వీరవ్రతమ్
తదన్తః స్ఫురత్వక్షయా ధ్యేయనిష్ఠా
హృదన్తః ప్రజాగర్తు తీవ్రానిశమ్‌

విజేత్రీ చ నః సంహతా కార్యశక్తిర్
విధాయాస్య ధర్మస్య సంరక్షణమ్‌
పరం వైభవం నేతుమేతత్‌ స్వరాష్ట్రం
సమర్థా భవత్వా శిశాతే భృశమ్

భారత్ మాతా కీ జై

Malyalam

നമസ്തേ സദാ വത്സലേ മാതൃഭൂമേ
ത്വയാ ഹിന്ദുഭൂമേ സുഖം വര്‍ദ്ധിതോഹം
മഹാമങ്ഗലേ പുണ്യഭൂമേ ത്വദര്‍ത്ഥേ
പതത്വേഷ കായോ നമസ്തേ നമസ്തേ
പ്രഭോ ശക്തിമൻ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രാങ്ഗഭൂതാ:
ഇമേ സാദരം ത്വാം നമാമോ വയം
ത്വദീയായ കാര്യായ ബദ്ധാ കടീയം
ശുഭാമാശിഷന്ദേഹി തത്പൂര്‍ത്തയേ
അജയ്യാഞ്ച വിശ്വസ്യ ദേഹീശ ശക്തിം
സുശീലം ജഗദ്യേന നമ്രം ഭവേത്
ശ്രുതഞ്ചൈവ യത് കണ്ടകാകീര്‍ണ്ണ മാര്‍ഗ്ഗം
സ്വയം സ്വീകൃതന്നസ്സുഗങ്_കാരയേത്
സമുത്കര്ഷനിഃശ്രേയസസ്വൈകമുഗ്രം
പരം സാധനം നാമ വീരവ്രതം
തദന്തസ്ഫുരത്വക്ഷയാ ധ്യേയനിഷ്ഠാ
ഹൃദന്തഃ പ്രജാഗര്‍ത്തു തീവ്രാനിശം
വിജേത്രീ ച നസ്സംഹതാ കാര്യശക്തിര്‍-
വിധായാസ്യ ധർമ്മസ്യ സംരക്ഷണം
പരം വൈഭവം നേതുമേതത് സ്വരാഷ്ട്രം
സമർഥാ ഭവത്വാശിഷാ തേ ഭൃശം

ഭാരത്‌ മാതാ കീ ജയ്

சங்க பிரார்த்தனா பாடல் :: நமஸ்தே ஸதா வத்ஸலே மாத்ருபூமே த்வயா ஹிந்துபூமே ஸுக(ம்) வர்த்திதோஹம் மஹாமங்கலே புண்யபூமே த்வதர்த்தே பதத்வேஷ காயோ நமஸ்தே நமஸ்தே ப்ரபோ சக்திமன் ஹிந்துராஷ்ட்ராங்கபூதா இமே ஸாதரந் த்வான் நமாமோ வயம் த்வதீயாய கார்யாய பத்தா கடீயம் சுபாமாசிஷந் தேஹி தத்பூர்த்தயே அஜய்யாஞ்ச விஷ்வஸ்ய தேஹீச சக்திம் ஸுசீலஞ் ஜகத்யேன நம்ரம் பவேத் ஷ்ருதஞ் சைவ யத்கண்ட காகீர்ணமார்கம் ஸ்வயம் ஸ்வீக்ருதன்நஸ் ஸுகங்காரயேத் ஸ்முத்கர்ஷ நிஷ்ரேய ஸஸ்யைக முக்ரம் பரம் ஸாதனன் நாம வீரவ்ரதம் ததந்தஸ் ஸ்புரத்வக்ஷயா த்யேய நிஷ்டா ஹ்ருதந்தஹ் ப்ரஜாகர்து தீவ்ரானிசம் விஜேத்ரீ ச நஸ் ஸம்ஹதா கார்ய சக்திர் விதாயாஸ்ய தர்மஸ்ய ஸம்ரக்ஷணம் பர(ம்)வ் வைபவன் நேதுமேதத் ஸ்வராஷ்ட்ரம் ஸமர்த்தா பவத்வா சிஷா தே ப்ருசம் பாரத் மாதா கீ ஜய்

English meaning

Forever I bow to thee, O Loving Motherland! O Motherland of us, Thou hast brought me up in happiness. May my life, O great and blessed Holy Land, be laid down in Thy Cause. I bow to Thee again and again.

We the children of the Hindu Nation (Hindu to seen as the emotional connect to the nation of all children of BHARAT) bow to Thee in reverence, O Almighty God. We have girded up our loins to carry on Thy work. Give us Thy holy blessings for its fulfilment. O Lord! Grant us such might as no power on earth can ever challenge, such purity of character as would command the respect of the whole world and such knowledge as would make easy the thorny path that we have voluntarily chosen.

May we be inspired with the spirit of stern heroism, that is sole and ultimate means of attaining the highest spiritual bliss with the greatest temporal prosperity. May intense and everlasting devotion to our ideal ever enthuse our hearts. May our victorious organised power of action, by Thy Grace, be wholly capable of protecting our dharma and leading this nation of ours to the highest pinnacle of glory.

Hindi Meaning

हे परम वत्सला मातृभूमि! तुझको प्रणाम शत कोटि बार।
हे महा मंगला पुण्यभूमि ! तुझ पर न्योछावर तन हजार।।

हे हिन्दुभूमि भारत! तूने, सब सुख दे मुझको बड़ा किया;
तेरा ऋण इतना है कि चुका, सकता न जन्म ले एक बार।
हे सर्व शक्तिमय परमेश्वर! हम हिंदुराष्ट्र के सभी घटक,
तुझको सादर श्रद्धा समेत, कर रहे कोटिशः नमस्कार।।

तेरा ही है यह कार्य हम सभी, जिस निमित्त कटिबद्ध हुए;
वह पूर्ण हो सके ऐसा दे, हम सबको शुभ आशीर्वाद।
सम्पूर्ण विश्व के लिये जिसे, जीतना न सम्भव हो पाये;
ऐसी अजेय दे शक्ति कि जिससे, हम समर्थ हों सब प्रकार।।

दे ऐसा उत्तम शील कि जिसके, सम्मुख हो यह जग विनम्र;
दे ज्ञान जो कि कर सके सुगम, स्वीकृत कन्टक पथ दुर्निवार।
कल्याण और अभ्युदय का, एक ही उग्र साधन है जो;
वह मेरे इस अन्तर में हो, स्फुरित वीरव्रत एक बार।।

जो कभी न होवे क्षीण निरन्तर, और तीव्रतर हो ऐसी;
सम्पूर्ण ह्र्दय में जगे ध्येय, निष्ठा स्वराष्ट्र से बढे प्यार।
निज राष्ट्र-धर्म रक्षार्थ निरन्तर, बढ़े संगठित कार्य-शक्ति;
यह राष्ट्र परम वैभव पाये, ऐसा उपजे मन में विचार।।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namaste sada vatsale matribhume: Prarthanaa

Tags: Namaste, Namaste sada vatsale, Sada vastale matribhume, RSS Prarthanaa

Tags: RSS, Prarthana, Devnagri,
Namaste sada vatsale, Matribhume

namaste sada vatsale mat?bhume
tvaya hindubhume sukha? vardhitoham
mahama?gale pu?yabhume tvadarthe
patatve?a kayo namaste namaste ||

prabho saktiman hindura??ra?gabhuta
ime sadara? tva? namamo vayam
tvadiyaya karyaya badhda ka?iya?
subhamasi?a? dehi tatpurtaye
ajayya? ca visvasya dehisa sakti?
susila? jagadyena namra? bhavet
sruta? caiva yatka??akakir?a marga?
svaya? svik?ta? na? suga? karayet ||

samutkar?ani?sreyasasyaikamugra?
para? sadhana? nama viravratam
tadanta? sphuratvak?aya dhyeyani??ha
h?danta? prajagartu tivranisam
vijetri ca na? sa?hata karyasaktir
vidhayasya dharmasya sa?rak?a?am
para? vaibhava? netumetat svara??ra?
samartha bhavatvasisa te bh?sam || bharata mata ki jaya

Al-Qaeda-ISIS recruitment in India: Bachche hain gumrah ho gayee?

Tags: Al-Qaeda, ISIS, Media, Rapist and
Jihadis, Kashmiri Pundit, OWAISI, Islamic world,
Arif
Majeed, Kalyan, NIA, Vote bank 
politicians

 

Al Qaeda ISIS recruitment in India
become a threat to India

Al-Qaeda-ISIS recruitment in India: Bachche
hain gumrah ho gayee?

 

Media reported today Nov 29: The 23-year-old Kalyan youth, who had joined the terror group
Islamic State (IS) and was arrested after his return to Mumbai, has claimed that
a contact helped him reached Mosul.
The revelation was made by Arif Majeed during his interrogation by
the NIA on Saturday, according to a report by a news channel .
After
Majeed’s statement, the NIA is now
reportedly probing the recruitment in India by the terror outfit.

 

We should know the nexus between ISI, OWAISI, and ISIS!

 

Bewafa Nawaz ke bharose baithe rahen, Itne to Modi kamjor nahin: SAARC.

Tags: First Post, Indian Prime Minister, Modi ignored Nawaz Sharif, SAARC, South Asian Association for
Regional Cooperation, Bewafa Nawaz, India and Pakistan, Nepal, Bangaldesh, 
Sri Lanka, Bewafa Nawaz, Modi kamjor nahin

Bewafa Nawaz ke bharose
baithe rahen,
Itne
to Modi kamjor nahin: SAARC.

India and Pakistan have fought three wars, and just last month
exchanges of fire across the border in disputed Kashmir killed 20 people. The
bickering spilled into a two-day regional summit in Kathmandu, and their
leaders refused to meet. Indian and Nepali officials said Pakistan declined to
sign three multilateral pacts with the eight members of the South Asian Association for Regional
Cooperation
(SAARC). The
agreements aim to boost road trade and electricity sharing, including across
Pakistan’s heavily militarized border with India.

In an apparent reference
to Pakistan, India’s foreign ministry spokesman said one country had cited
incomplete “internal processes” for not signing the pacts, but
stopped short of naming it. Pakistani officials did not respond to telephone
calls seeking comment.

First Post rightly commented on India’s policy at SAARC:

The strategy is this:

i Ignore Pakistan to the hilt,

ii Deepen India’s ties with the rest of SAARC countries,
and

iii Counter China’s influence in SAARC quietly but decisively
by improving connectivity with all SAARC countries except Pakistan.

 

Indian Prime Minister Narendra
Modi
ignored Pakistani Prime Minister to say,
 “South Asia is slowly coming together. India
and Bangladesh have deepened their
links through rail, road, power and transit. India and Nepal have started a new era of cooperation in energy; and, India
and Bhutan are making those ties
stronger by the day. With Sri Lanka,
we have transformed trade through a Free Trade Agreement. We will soon launch a
new arrangement to meet Maldives’ need for oil. Distance and difficulties have
not held back India and Afghanistan. And, bus and train sustain contacts
between people in India and Pakistan.”

Tu nahi to koi aur sahi,

Koi aur nahi to
phir koi aur sahi,


Kisi bewafa ke
bharose baithe rahe,


Itne to hum kamjor
nahi.

Ai papi Pak

tu hai harjai to apna
bhi yahi taur sahi

tu nahi aur sahi, aur
nahi aur sahi

tu nahi aur sahi, aur
nahi aur sahi

tu hai harajai to apna
bhi yahi aur sahi

tu nahi aur sahi, aur
nahi aur sahi

tu nahi aur sahi

 

badi lambi hai zami,
milenge laakh hasi-desh

badi lambi hai zami,
milenge laakh hasi-desh

sari duniya me Nawaz
Sharif tu akela hi nahi

sari duniya me Nawaz tu
akela hi nahi

jaam aankho ke bahut
hai, kahi ek daur sahi

tu nahi aur sahi, aur
nahi aur sahi

tu nahi aur sahi

 

mujhse tu aankh mila,
kya kami hai ye bata

mujhse tu aankh mila,
kya kami hai ye bata

tujh pe umid-e-vafa ban
gai ek khata

tujh pe umid-e-vafa ban
gai ek khata

pyar auro ka salamat
hai, tera jaur sahi

tu nahi aur sahi, aur
nahi aur sahi

tu nahi aur sahi, tu
nahi aur sahi

 

Prime Minister Modi shirt fronted Nawaz Sharif on 26/11 Mumbai Terror attack

Tag: Prime Minister Modi, Modi shirt fronted, Nawaz Sharif,  SAARC Leaders, 26/11, Terror attack, PM Modi, Mumbai attack, Kathmandu, Nepal, South Asian, Obama, Abbott, Putin

 

Prime Minister Modi shirt fronted Nawaz Sharif on 26/11 Mumbai
Terror attack

On a day when the sixth anniversary of Mumbai attack was being observed, Prime Minister Narendra Modi on
Wednesday Nov 26 shirt fronted Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif by saying to
SAARC leaders that India feels the “endless pain” of lost lives and
urged the eight- nation grouping to combat terrorism united.

Modi made a reference to the Mumbai terror attack that
claimed 166 lives in his address to the 18th SAARC summit during when he
reached out to the South Asian countries,
announcing business visas to India for three to five years and immediate
medical visa for the patient and an attendant coming to the country for medical
treatment.

“Today, as we remember the horror of the terror attack
in Mumbai in 2008, we feel the endless pain of lost lives. Let us work together
to fulfil the pledge we have taken to combat terrorism and trans-national
crimes,” Modi told the SAARC leaders who included Pakistan Prime Minister
Nawaz Sharif.

Modi said, “If we are sensitive to each other’s
security, and the lives of our people, we will deepen friendships, spur
cooperation and advance stability in our region.”

PM Modi says that it is
his first SAARC summit at Kathmandu of Nepal, but it is the second time I’m
meeting the colleagues here.

“paas hone se saath hone
ki taaqat zyaada hai.(More imp to be together than to be near each other). I
say this to my country too”

The five pillars that SAARC,
Modi says, rests on – trade, investment assistance, cooperation,
connectivity. “This is call of our times”

* Australian Prime Minister shirt fronted at G-20 over the shooting down of Malaysian Airlines
MH17 in Ukraine – 38 Australians were among the 298 dead.

India’s Narendra Modi jokes that Tony Abbott “shirt-fronted”
Australia by forcing the nation to sit through successive speeches by him, Xi
Jinping and David Cameron.

 “I am the third head of government you are
listening to this week.. “I don’t know how you are doing this. Maybe, this is
Prime Minister Abbott’s way of shirt-fronting you! But, I am truly honoured and
humbled by this opportunity to speak to you.” Indian PM Modi

Labor leader Bill Shorten
says US President Barack Obama has shirt-fronted Tony Abbott on climate change
at the G20 leaders summit in Brisbane.

After
striking a deal with China to slash emissions last week, Mr Obama stole the
limelight on Nov 16 when he urged developed countries to do their bit in the
“global fight” against climate change.

In a direct appeal to Australia, the president warned natural wonders like the Great Barrier
Reef were under threat and urgent action was needed from all.

Related article:

How history unveils world leaders? Shirt fronting….

 Cont…………….

Latest articles related to my book: “Accursed (Sunanda) &
Jihadi Neighbour”:

First
Chapter of my forthcoming book titled “Accursed & Jihadi
neighbour”

Chapter-2:
Accursed Sunanda & Jihadi Neighbour: Death flames touche 5 Star Leela to
Hotel Aman ..Accursed-Sunanda

Sunanda Case and Kashmir Issue Chapt-3

Iraq Afghan Terror Looms on Kashmir:Chapt-4: Accursed
(Sunanda) & Jihadi..

Art 370 & PoK, result of Lord Mountbatten’s hided enmity
with Nehru due to his romance with Edwina: Chapt-5: Accursed..

Why is still Ram Lala under tent in Ayodhya? Chapt- 6

Why is still Ram Lala under tent in Ayodhya? Accursed…Chapt-6

Kashmiri Pundits remain refugees in their own nation:
Chapt-7: Accursed (Sunanda)…
PREFACE
of the book titled “Accursed and Jihadi Neighbour”

Mysterious
Death of Sunanda- Chapt-8- Accursed & Jihadi Neighbour

AIIMS
vs AIIMS: Chapt-9- Accursed & Jihadi Neighbour

Synopsis
of Book “Accursed (Sunanda) & Jihadi Neighbour

Sunanda’s
cousin endorsed today the facts finding of “Accursed & Jihadi Neighbour”
book

Sunanda’s
murder relates to India’s security beyond Tharoor Menon: Synopsis – Accursed
& Jihadi Neighbour

 

 (1)

Book: Accursed & Jihadi Neighbur

Language: Englishi, 

Size:
9”x5.5”                

Pages 202

Book in hard bound cover:  Price: Rs.150- + Courier Charges
Rs. 50/-

Author: Premendra AgrawaL

Email: premendraagrawal@gmail.com

Web: http://www.newsanalysisindia.com/

 

 (2)

DLF-Vadra: Bhrasht Tantra: Book in Hindi

Language: Hindi, 

Size:
9”x5.5”                

Pages 100

Price: 100

Author: Premendra AgrawaL

Email: premendraagrawal@gmail.com

Web: http://www.newsanalysisindia.com/


(3)


CD of Book published in 2012: 

Silent Assassins, Jan 11, 1966 (Assassins of Shastri)

Courier packing charges Rs 50/-

Revised price:  Rs 250/-

Language: Englishi, 

Size:
9”x5.5”                

Pages 440

Author: Premendr Agrawal

*

You may
visit us at:

Email: premendraagrawal@gmail.com

https://www.facebook.com/newsanalysisindia

https://www.facebook.comac/premendra.agrawal

https://twitter.com/newsanalysisind

https://t
witter.com/thechanshattisgarh

 

Read Book by clicking
here: Silent Assassins of Lal Bahadur Shastri, Jan 11-1966

AAP’s
Yogendra Yadav Political Guru of Rahul Gandhi: Maoists invade Congress

Ford
Foundation of o a Italian village: Donation to Kejriwal who never utter against
Sonia?

SUPREME COURT ON HINDU HINDUTVA AND
HINDUISM

????????????????????????? :
Read 27 Poems of Atal Bihari Vajpayee:Ji

www.shoppingkendra.com/

Indianization of Churches begins from Bastar in context of World Hindu Conference?

Tags: Indianization of Churches, Catholic missionaries of Bastar, World Hindu Conference, Bishop of Jagdalpur, RSS sarasanghchalak, Mohan Bhagwat

bhagwat

 Indianization of Churches begins from Bastar in context of World Hindu Conference?
Catholic missionaries of Bastar have agreed that principals in their schools, normally referred to as “Father”, would now be addressed as “Pracharya”, or “Up-pracharya”, or “Sir”. The missionaries have also agreed to put up photographs of “Maa Saraswati” and “great personalities who have worked for national interest” in their educational institutions.
The Catholics run 22 schools in the tribal district of Bastar, spread over an area bigger than Kerala. As per the joint statement, “notice boards and assemblies of all Catholic educational institutions of Bastar” should specify that instead of “Father”, principals be addressed as Pracharya or Up-Pracharya or Sir. The statement added, “The Catholic community expresses regret if any community, religion or society was hurt by our community.”
Here it should be noted that a few days ago, during an address in Bastar, the Bishop of Jagdalpur church said a missionary school should be established with every church in the region. There after In Sunday’s statement, the missionaries clarified that “they have no intention” to follow the suggestion given by the Bishop. The spokesperson for the Bastar Catholic Community said they didn’t intend to hurt anyone. “We never pressure anyone to say Father. We also agreed to install statues of Saraswati and noted personalities.
*
“The world has tried fundamentalists, Communists and conservatives and has now turned to the Hindus to find solutions to the problems… Hindus should rise in unison and show the world leadership based on values,” RSS sarasanghchalak Mohan Bhagwat said at the inaugural session of the World Hindu Congress, a three-day conclave organised by World Hindu Foundation, an NGO and the VHP.
The rise, RSS sarasanghchalak Mohan Bhagwaqt said, will not be “a reaction to anything or to oppose anybody.” He said, “Do not ask what’s the opportune time. In life turbulence will keep coming… When you start, that is the good time.”
Bhagwat urged: “Let us start our work in all walks of life… leadership based on our values is required. Let us demonstrate that capability. We have to work on values of sameness of humanity.”

Latest articles related to my book: “Accursed (Sunanda) &
Jihadi Neighbour”:

First
Chapter of my forthcoming book titled “Accursed & Jihadi
neighbour”

Chapter-2:
Accursed Sunanda & Jihadi Neighbour: Death flames touche 5 Star Leela to
Hotel Aman ..Accursed-Sunanda

Sunanda Case and Kashmir Issue Chapt-3

Iraq Afghan Terror Looms on Kashmir:Chapt-4: Accursed
(Sunanda) & Jihadi..

Art 370 & PoK, result of Lord
Mountbatten’s hided enmity with Nehru due to his romance with Edwina: Chapt-5:
Accursed..

Why is still Ram Lala under tent in
Ayodhya?
Chapt- 6

Why is still Ram Lala under tent in
Ayodhya?
Accursed…Chapt-6

Kashmiri Pundits remain refugees in
their own nation: Chapt-7: Accursed (Sunanda)…
PREFACE of the book titled “Accursed and Jihadi
Neighbour”

Mysterious Death of Sunanda- Chapt-8- Accursed &
Jihadi Neighbour

AIIMS vs AIIMS: Chapt-9- Accursed & Jihadi Neighbour

Synopsis of Book “Accursed (Sunanda) & Jihadi Neighbour

Sunanda’s cousin endorsed today the facts finding of
“Accursed & Jihadi Neighbour” book

Sunanda’s murder relates to India’s security beyond
Tharoor Menon: Synopsis – Accursed & Jihadi Neighbour

 

 (1)

Book: Accursed & Jihadi Neighbur

Language: Englishi, 

Size:
9”x5.5”                

Pages 202

Book in hard bound cover:  Price: Rs.150- + Courier Charges
Rs. 50/-

Author: Premendra AgrawaL

Email: premendraagrawal@gmail.com

Web: http://www.newsanalysisindia.com/

 

 (2)

DLF-Vadra: Bhrasht Tantra: Book in Hindi

Language: Hindi, 

Size:
9”x5.5”                

Pages 100

Price: 100

Author: Premendra AgrawaL

Email: premendraagrawal@gmail.com

Web: http://www.newsanalysisindia.com/


(3)


CD of Book published in 2012: 

Silent Assassins, Jan 11, 1966 (Assassins of Shastri)

Courier packing charges Rs 50/-

Revised price:  Rs 250/-

Language: Englishi, 

Size:
9”x5.5”                

Pages 440

Author: Premendr Agrawal

*

You may
visit us at:

Email: premendraagrawal@gmail.com

https://www.facebook.com/newsanalysisindia

https://www.facebook.comac/premendra.agrawal

https://twitter.com/newsanalysisind

https://t
witter.com/thechanshattisgarh

 

Read Book by clicking
here: Silent Assassins of Lal Bahadur Shastri, Jan 11-1966

AAP’s
Yogendra Yadav Political Guru of Rahul Gandhi: Maoists invade Congress

Ford
Foundation of o a Italian village: Donation to Kejriwal who never utter against
Sonia?

SUPREME COURT ON HINDU HINDUTVA AND
HINDUISM

????????????????????????? :
Read 27 Poems of Atal Bihari Vajpayee:Ji

www.shoppingkendra.com/

AIIMS vs AIIMS: Chapt-9- Accursed & Jihadi Neighbour

 Tags: AIIMS vs AIIMS, Chapt-9- Accursed, Accursed & Jihadi Neighbour, Dr Sudhir Gupta, Ministry of Health, Sunanda Pushkar , TOI, Zee news, Dr Harsh Vardhan, CAT Affidavit, Tribunal, Shashi Tharoor, Azad, Medical, Page

 

Dr Sudhir Gupta, wrote to the Ministry of Health
According to a report in the Times of India, Dr Sudhir Gupta, wrote to the Ministry of Health and the Chief Vigilance Commission alleging he was being pressured to submit a report saying Sunanda Pushkar died a “natural death”. Gupta who was heading the team of forensic experts that conducted the postmortem, claimed he was pressured “by top officials”, says the report.
Page-119
Dr Gupta has claimed that he is now being targeted because he did not bow to the pressure and gave a report stating that Sunanda’s death wascaused by drug poisoning could be both suicidal or homicidal,” TOI reported.
According to a report by Zee News, Dr Gupta claimed he was prevented from telling the truth in his report due to Shashi Tharoor and Ghulam Nabi Azad’s influence. “In order to prove that autopsy report was influenced, Dr Gupta has also submitted details of emails exchanged between AIIMS director and Tharoor. Interestingly, Dr Gupta’s disclosure comes at a time when has been slapped with charges of plagiarism and misconduct,” the report says.
Meanwhile, Health Minister Dr Harsh Vardhan took notes of the revelations made by Dr Gupta and demanded a report from the AIIMS administration. Dr Gupta, who was appointed as Head of Department (HOD) of the forensic department in 2013, has challenged the promotion granted to Dr OP Murthy and said it was “biased” and “mala fide”.Gupta had reportedly written to AIIMS Director M C Mishra, seeking his permission to interact with the media to clarify his stand on the issue.
Page-120
After the autopsy and before the cremation
On July, Gupta said that he stands by what he said. “I stand by what I said. Even after the autopsy and before the cremation I had said that this was a case of unnatural death. If someone has a problem or slightest doubt over the autopsy report prepared by me, they can go for a second autopsy,” Gupta said.
“We have conducted the post-mortem examination. We have completed the whole procedure,” said Sudhir Kumar Gupta, head of the department of forensic medicine at the AIIMS. “Samples for toxicological analysis, which means ruling out any poison and pathology of the heart, has been preserved by us and it will be tested and analysed by us in the laboratory,” he said.
Page-121
CAT Affidavit sent to the  Central Administrative Tribunal (CAT) by Dr. Gupta.
Page-12
According to a report published in a website, Gupta, who was heading the panel that conducted the post-mortem of Sunanda, has filed an affidavit in the Central Administrative Tribunal (CAT) stating that he was pressurised by former union minister and president of AIIMS Ghulam Nabi Azad to act in an “unprofessional” manner to cover up the matter. Gupta has further claimed that he was not able to state the truth in his report due to the influence of two ex-powerful Cabinet ministers Shashi Tharoor and Azad.
The report quoted the affidavit saying, “(The) applicant could not muster courage of openly placing the facts in black and white as the former president of AIIMS Shri Gulam Nabi Azad was an immensely powerful politician and then the health minister and the husband of late Sunanda Pushkar was also a minister and a powerful politician.”  Gupta in his application has asked CAT to allow him to give his views in sealed envelope.  Interestingly, Dr Gupta’s disclosure comes at a time when has been slapped with charges of plagiarism and misconduct.
Currently, the department is headed by Dr Sudhir Kumar Gupta, who had taken the charge in August, 2013 as Professor and Head of Department.
The tribunal’s order came over the plea of Dr Gupta claiming seniority and challenging the promotion granted to Dr OP Murthy and said it was “biased” and “mala fide”.
Dr Gupta had claimed that former health minister Ghulam Nabi Azad and Congress MP Shashi Tharoor had pressurised him to act in an “unprofessional” manner.
“AIIMS has deliberately and hurriedly prepared and considered the impugned approval at the instance of former president (of the institution) with mala fide intention to illegally punish the applicant herein for refusing to act
un-professionally in Sunanda Pushkar autopsy matter.
“It is submitted that the applicant was asked to prepare tailor-made autopsy report giving clean chit irrespective of his professional conclusions,” the rejoinder filed by Dr Gupta had stated.
Page-123
July 11: AIIMS contradicts Dr. Sudhir Gupta: The All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) on Friday told a service tribunal that Dr Sudhir Kumar Gupta, head of its Forensic Medicine Department, was indulging in “publicity gimmick” by levelling charges of being pressured over senior Congress leader Shashi Tharoor’s wife Sunanda Pushkar’s autopsy.
AIIMS said that instead of dealing with the main matter of promotion and seniority, Dr Gupta has levelled allegations bringing “negative publicity” to the premier medical body. “Something not related to this case is being used for publicity by Dr Gupta. He is beneficiary of all the selective leaking being done by him,” Mehmood Pracha, counsel for AIIMS said told the Principal Bench of the Central Administrative Tribunal (CAT).
Rejecting the charge of Sudhir Gupta on Wednesday, the AIIMS said it “categorically denies” his claim. AIIMS spokespersons Amit Gupta and Neerja Bhatla said there was no evidence that any pressure from outside was put on him (Sudhir Gupta) to alter the autopsy report. Gupta had also written to current Health Minister Harsh Vardhan against a government move to promote a faculty member which, he alleged, was started under the then UPA government so that he could be removed as the head of the department as he did not change the post mortem report.
No FIR has been filed in the case since the Delhi Police ruled out the need for one, way back in March. The autopsy report had mentioned more than a dozen injury marks on Sunanda’s both hands and an abrasion on her cheek which suggests a “use of blunt force”, besides a “deep teeth bite” on the edge of her left palm. Viscera samples were preserved after the autopsy at AIIMS and were sent to CFSL for further tests.
Page-124
AIIMS says nobody was pressurised to alter Sunanda’s autopsy report
A statement issued by the AIIMS on Wednesday stated: “The AIIMS administration categorically denies any such allegations that there was any attempt to pressurise Dr Sudhir Gupta to change the post-mortem report.”
Reading out the statement, Dr Neerja Batla, chairperson, media and protocol division, AIIMS, said that the institute had no information about any conversation between the director of AIIMS and Tharoor. “The director is not even aware of any complaint sent to him by Dr Gupta regarding the issue,” she said.
Not ruling out any disciplinary action against the doctor for having brought “untrue allegations” against AIIMS, she added that the decision for that would rest with the administration. “The media cell of the institute has no information and is not aware about any previous inquiry against Dr Gupta on the issue of professional misconduct,” she added.
She said that Dr Gupta is still the head of the forensic department and there is “no reason why he should be scared of joining duty. If he has any evidence or information against anyone to pressurise him to amend Pushkar’s post-mortem report, he is welcome to share it with the administration”.Earlier, the Union health minister Dr Harsh Vardhan had sought a clarification from AIIMS on the allegations made by Dr Gupta.
In his letter to Vardhan, Dr. Sudhir Gupta had alleged that the “malafide” move to oust him from the post of HoD was linked to the post mortem of Pushkar and Nido Tania as he had taken a “professional and ethical” stand which went against “vested interests”.
Tania, who hailed from Arunachal, was beaten to death in January in the capital, sparking huge uproar.
Page-125
The CFSL report
The CFSL report hinted at drug poisoning but its findings were not conclusive enough to file an FIR in the case, according to police. The search and seizure memorandum of the police, which is a part of the report, mentioned finding of mix of two drugs – Alprazolam and Excedrin. Excedrin is a combination of acetaminophen, aspirin, and caffeine while Alprazolam is an anxiolytic.
Viscera and toxicology tests
Amazingly, the viscera and toxicology tests conducted at the government forensic laboratory ultimately ruled out poisoning or drug overdose as the cause of death. The toxicology report said it found no traces of drugs in Pushkar’s system, though all but three of the Alprax strips had been found to be empty. The report said that Sunanda Pushkar consumed 2-3 tablets a day, which was normal, and the death could have been due to cardiac arrest due to a variety of factors, including Pushkar’s stressful lifestyle. The paradox between the AIIMS findings and those of the government laboratory have not been explained fully.
Injuries
Moreover, the forensic laboratory did not cooperate with AIIMS when asked about the viscera reports.  Also, the Delhi Police has also not investigated into the injury marks on Sunanda Pushkar’s hands and the ‘abrasion on her cheek’ as well as a ‘deep teeth bite’ on her left palm.  The most interesting mystery however is of the ‘injury mark no 10’, an injection mark on Pushkar’s wrist, which could not be accounted for, according to the report.
Page-126
Revealing that Sunanda’s body bore some marks of external injuries and bruises, Dr Sudhir Gupta, head of the forensic sciences department, All-India Institute of Medical Sciences (AIIMS) said that “the injuries might not be the cause of death”. (Source Deccan Chronicle of Jan 19)
Why it was said that injuries were not the cause of death?
Was dual ministers pressured him for saying this?
There are chances that the affidavit submitted by Dr Gupta to the central administrative tribunal will also be a part of investigation.
It is learnt that the Home Minister Rajnath Singh talked to the Delhi police commissioner BS Bassi on July 3, so that he could be briefed about the case. Bassi informed Singh of all the developments so far.
        The AIIMS team has sought details of her treatment.
The medical board at Kerala Institute of Medical Sciences (KIMS), where Sunanda was admitted for treatment earlier in the week, said she was not diagnosed with “any serious medical condition which might have caused her immediate death”.
The KIMS vice-chairman, renowned cardiologist G. Vijayaraghavan, told media in Thiruvananthapuram on Saturday that Sunanda Pushkar had been admitted to KIMS on January 12 afternoon for a “complete medical check-up” and that she had been discharged on January 14.
Contrary to the statement of Kerala Institute of Medical Sciences (KIMS) Union minister Shashi Tharoor’s friend T.P. Sreenivasan said Sunanda Pushkar was suffering from a serious ailment.
Sreenivasan told this newspaper that Tharoor had informed him about Sunanda’s disease. She had taken treatment in France and it was found that she had a serious medical condition.
Page-127
He was quite worried about Sunanda’s health and I pacified him.  I mentioned to him two cases one of a 26 year old woman, suffering from same ailment, who died suddenly as the infection led to renal failure. Another case was of a patient who lived with the disease for 65 to 70 years of age.’’
The former diplomat said despite being unwell, Sunanda was always full of life. “I met her last at the UAE consulate inauguration function here on January 11. She was cheerful. Whenever we met, I used to inquire about health and she used to laugh it away. Sometimes even recite a couplet in Hindi or a Urdu shayari — Jo hoga dekha jaayega — ,’’ he recollected.
While Sreenivasan declined to divulge the details of Sunanda’s ailment, there have been media reports that she was suffering from suspected systemic Lupus erythematosus.
Medical experts say that lupus may not always show prominent signs externally. The major cause of death in longstanding lupus is accelerated atherosclerosis leading to cardio vascular disease.
There exists a lethal combination of lupus and depression, claim medical experts. The decreasing immunity in the body does make a person swing from extreme hypersensitivity to feeling low.
Sunanda Pushkar, deceased wife of Union minister Shashi Tharoor, suffered from lupus, a connective tissue disorder. The heart, lungs, kidney are connected via tissues and it is here that the immunity of the body is attacked. The first attack is on the kidney. The heart is attacked last, said doctors.
This is a battle that goes on within the body. The condition is incurable but treatable. Once diagnosed the person has to be on steroids and pain killers lifelong. Drugs are prescribed for side-effects of medicines and depression arising because of the constant pain in the body.
A senior doctor explained, “It is a fatal disease as the body is subjected to immuno-suppressors which have side effects. Some people put on weight, while others go into deep bouts of depression since there is too much pain in the body.” Early diagnoses can help an individual to live with the disease but usually a person lives for about five years or less.
Page-128
Experts claim that 25 per cent of the total population suffers from this disease and it can strike at any age. The exact cause of the immune system attacking its healthy cells is not known.
Medical experts say that lupus may not always show prominent signs externally. The major cause of death in longstanding lupus is accelerated atherosclerosis leading to cardio vascular disease.
Question mark on the extra-marital affair and suffering from a major ailment!
*
Ghulam Nabi Azad
Breaking his silence, former Health Minister Ghulam Nabi Azad on Saturday July 5 rubbished claims of the head of AIIMS’ forensic medicine department that he was pressured to manipulate the autopsy report of Sunanda Pushkar and questioned Sudhir Gupta’s credibility, saying he can “shoot his mouth off anytime against anybody”.
“Can I even think of such a stupid thing? Media knows me, entire country knows what kind of person Ghulam Nabi Azad is…I can’t even think of doing such a criminal thing,” Azad told reporters at Congress headquarters.
Citing newspaper reports over certain allegations levelled against Gupta in past by his colleagues and superiors, the senior Congress leader questioned his credibility.
*
Shashi Tharoor
Shashi Tharoor evades questions on Sunanda Pushkar’s autopsy row
After the controversy re-erupted, former Union Minister Shashi Tharoor on Wednesday refused to answer media queries on the allegations made in the autopsy case of his wife Sunanda Pushkar.
CPI-M leader VS Achutanandan had said that Congress leaders should answer why no complaint has been registered against union minister Shashi Tharoor in connection with his wife Sunanda Pushkar’s mysterious death.
Page-129
Vik at social media on Jan 18: Why is police not treating Shashi tharoor as a suspect? He had motive,opportunity and means to commit murder didnt he ? Its very illogical that shashi seems to have been ruled out and aiims doctors are coming up with vague proclamations about the autopsy. Its murder if its not suicide or natural death or what does unnatural mean ? Did she stangle herself to death?
Furthermore, Tharoor had added a while later that he was unhappy with the pace of the probe into Pushkar’s death. In a statement that could seem controversial now, Tharoor had said that it seems increasingly that Sundanda (52) died due to “health related” issues and it is also “increasingly clear” that there was no basis to take the case much further. Given Sudhir Gupta sensational charge of Tharoor’s ministerial colleague influencing the autopsy report, this statement from Tharoor is interesting.
Up to investigators to sort it out: Tharoor on post-mortem row
Refusing to comment on the controversy stirred by a senior AIIMS forensic doctor’s allegation that he was pressured to manipulate the post mortem report of his wife Sunanda Pushkar, Shashi Tharoor merely said that it was up to the investigators “to sort it out”.
“It is a process, we will leave it to investigators to sort out,” Tharoor told reporters.
Asked what he would say on AIIMS’ forensic department’s head Dr Sudhir Gupta’s allegations, Tharoor only said, “Nothing to say about anything about that person.”
Dr. Harksh Vardhan
Dr. Sudhir Gupta, head of forensic sciences at AIIMS, has filed an affidavit, accessed by Aaj Tak, in the Central Administrative Tribunal (CAT) claiming that he was ‘pressured’ by former Union minister and president of AIIMS, Ghulam Nabi Azad, to act in an ‘unprofessional’ manner to cover up the matter.
Page-130
“(The) applicant could not muster courage of openly placing the facts in black and white as the former president of AIIMS Ghulam Nabi Azad was an immensely powerful politician and the then health minister, and the husband of late Sunanda Pushkar was also a minister and a powerful politician,” the affidavit stated.
Gupta, who was heading the panel that conducted Sunanda’s postmortem, has asked in his application to CAT to allow him to give his views in sealed envelope. To buttress his point, Gupta submitted details of emails exchanged between AIIMS director and Tharoor.
Incidentally, Gupta’s disclosure comes at a point of time when he was slapped with charges of plagiarism and misconduct.
On his part, Gupta has alleged that there was a conspiracy to oust him as the head of the department just three days before the new NDA government was formed. In his letter to the Union Health Minister Dr. Harsh Vardhan, challenging promotion of Dr O.P. Murty as professor, alleging it violated AIIMS rule, Gupta claimed that the AIIMS authorities had an agenda to oust him for his role in the post-mortem of Sunanda and Nido Tania because he had “taken a professional and ethical stand which went against vested interests of certain persons in AIIMS.”
Page-131
Sunanda’s death: Tharoor sent two emails to Dr Gupta
Former Union minister Shashi Tharoor had reportedly forwarded two emails, detailing some pertinent health issues that his wife Sunanda Pushkar had, to Dr Sudhir Gupta who conducted the autopsy on her body at AIIMS.
Dr Gupta, head of the forensic science department at AIIMS, has annexed these emails to the copy of his petition to the Central Administrative Tribunal (CAT) questioning his non-promotion at the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS).
HT has accessed the affidavit filed by Dr Gupta and also has copies of the two emails which were apparently forwarded to him by Tharoor after Sunanda’s death.
The first among these emails was sent to Tharoor by Dr. Rajeev Bhasin, a family physician, on January 26 and the second by a child specialist practising in Dubai on February 12 — who claimed that he had been Pushkar’s family friend.
Page-132
Both emails suggest that Pushkar could have indeed died due to natural causes and detailed her medical history. The two emails also seem to justify two contentious facts about Pushkar’s medical condition — that she was apparently susceptible to bruises on her skin and that an overdose of alprax tablets could cause death in her condition.
“If she had no food over three days and only coconut water,” one of the emails stated, “which has a very high content of potassium could have elevated her serum potassium levels and possibly slowed her heart rate.”
“In addition, if she took alprax, it could have contributed to the slowing down of her heart rate and made it possibly difficult for her to call for help,” one of the mails said.
The other email, sent by Dr. Anil Gupta from the Cooper Health Clinic in Dubai, UAE, explained some “medical issues in her life”.
Page-133
“She told me she had lupus and was consulting a lupus expert,” the email said. Lupus is a chronic, autoimmune disease that can damage any part of the body (skin, joints, and/or organs inside the body).
“She used to bruise easily and we have discussed this several times in passing. A mere injection for blood test or bumping into a piece of furniture could result in visible bruising. I am concerned as bruising on her body is being discussed as inflicted in the media,” the email said.
Sunanda’s alleged murder link to UPA Cabinet Ministers
A quote from the affidavit reads as follows, ‘(The) applicant could not muster courage of openly placing the facts in black and white as the former president of AIIMS Shri Gulam Nabi Azad was an immensely powerful politician and then the health minister and the husband of late Sunanda Pushkar was also a minister and a powerful politician’
Jitender Bhargava @JitiBhargava @SrBachchan @suhelseth (Late) Russi Mody’s quote as Air India Chairman: “I want to be azad, and he (Ghulam Nabi Azad) wants me to be his ghulam”.
Adding a new twist into the matter, Health Minister Harsh Vardhan sought report from AIIMS on these allegations that post-mortem report of Shashi Tharoor’s wife Sunanda Pushkar were doctored.
The government today sought a detailed report from the AIIMS on the reported allegation by a senior forensic doctor that he was pressurised to manipulate the report of the autopsy of Sunanda Pushkar, wife of former Union Minister Shashi Tharoor. “After I became the Health Minister, Dr Sudhir Gupta of AIIMS had written to our department regarding his promotion. But after TV channels yesterday said that he has made a specific allegation, I have written to the AIIMS Director seeking a detailed information in this regard,” Union Health Minister Harsh Vardhan said. While in the opposition, the BJP had demanded a CBI enquiry into Sunanda Pushkar’s death, after the government laboratory ruled out drug overdose playing a part in her death. Sunanda was found dead in a 5-star hotel in South Delhi on the night of January 17, a day after her twitter spat with Pakistani journalist Mehr Tarar over an alleged affair with Tharoor.
Page-134
Injection
The sensational claim by head of forensic department at AIIMS, Dr Sudhir Gupta, that he was pressurised to fabricate the autopsy report of former union minister Shashi Tharoor’s wife, Sunanda Pushkar, once again raises doubts on the unexplained injection mark on her right wrist.” Sunanda’s body had 15 injuries, all of them caused over a span of 12 hours before her death. Injury number 12 was caused by a teeth bite. All the injuries “were caused by blunt force, simple in nature and not contributing to death, except injury number 10, which is an injection mark,” reads the report. After Dr Gupta’s statement, union health minister Harsh Vardhan has sought a detailed report from the All India Institute of Medical Sciences. The hospital administration has refuted Dr Gupta’s claims. Dr Gupta headed the team of forensic experts that
Swamy in his letter to PM said the death has been “hanging fire till today” and that the “FIR registered in the matter has not been acted upon and the final report has yet to be filed”.
In his letter, he mentioned the post mortem report, which had stated that Pushkar had 12 major injuries on her body and forearm. Swamy said “it seemed like an injection” was administered to her.
It further said an affidavit filed in the Central Administrative Tribunal (CAT) by Gupta has fully re-opened the issue. “Hence in these circumstances, a SIT inquiry should be set up on your direction.”
Swamy said that he could file a petition seeking a probe by the Supreme Court into Pushkar’s death.
Page-135
“I am going to file a petition in Sunanda Pushkar death probe by the end of July,” the BJP leader Swamy further added.
Dr Subramanian Swamy has termed Sunanda Pushkar’s death as murder since the event took place and the doctors at AIIMS declared it as unnatural death. Dr Swamy had alleged that Pushkar was killed using some Russian poison. The scars found on Pushkar’s body in the post-mortem report further helped his charges.
The probe into the case was handed over to the crime branch on January 23 however, the case was transferred back to the South District Police two days later on January 25. Inquest proceeding under 174 CrPC were initiated in the Sunanda case according to which Sub Divisional Magistrate inquires in to the death of a woman if she dies within seven years of her marriage.
To Whom It May Concern: The seal of confession must never be broken. However, it may be possible that the person, who confessed, may require the penitent to promise to turn himself in before granting absolution. But under no circumstances is the person who confessed, allowed to reveal this confession to anyone.
Secrets are deadly. They destroy trust, intimacy and love. They destroy authenticity and transparency. They destroy our self-esteem and self-respect. They can be the death of our dreams and success. I’m talking about the secrets you keep such that if anyone knew about this secret, you fear you would be rejected, ridiculed, destroyed.
It’s time to unburden you and come clean. Share a secret with a trusted friend. Or if that seems super scary, create a safe place, a place where no one knows your business. A place where you can unload your burden and leave what you want to leave behind.
Quoted in the Sunday Mirror, Keeler says: ‘I know the truth and it is far more shocking than what the public has been fed by the British Establishment. Sex was a game – spying was a serious business. ‘Far better that the, Establishment be caught with its pants down than involved in stealing secrets. That was the thinking.’
Page-136
Daily Mail reported on June 9, 2013:  Fifty years after the Profumo affair erupted, Christine Keeler, now 71, has confessed she played a role in a high-placed spy ring.Keeler claims she helped her friend, osteopath Stephen Ward – whose clients included Winston Churchill, Frank Sinatra and Elizabeth Taylor – ­uncover secrets about missile ­movements in the West that were later passed to the Soviets.
Keeler said her spying had begun in 1961, before she even met ­Profumo. She says Ward asked her to deliver an envelope to the Russian Embassy in London. He told her Yevgeny Ivanov was expecting it for their bridge game. But Keeler is now convinced she unwittingly helped pass on ­secrets that could have ultimately harmed the country.

——————————————————

http://t.co/usApooaqki

http://goo.gl/k3GWku

http://shoppingkendra.com/accursed-jihadi-neighbour

 http://shoppingkendra.com/hindi-book-dlf-vadra-bhrasht-tantra

http://shoppingkendra.com/novels

http://shoppingkendra.com/silent-assassins-jan111966

http://www.amazon.com/Accursed-Jihadi-Neighbour-Premendra-Agrawal/dp/8193051203

file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Accursed%20&%20Jihadi%20Neighbour%20(2).pdf

http://www.amazon.com/Accursed-Jihadi-Neighbour-Premendra-Agrawal/dp/8193051203

Read Book by clicking here: Silent Assassins of Lal Bahadur Shastri, Jan 11-1966

SUPREME COURT ON HINDU HINDUTVA AND HINDUISM

Mysterious Death of Sunanda- Chapt-8- Accursed & Jihadi Neighbour

 Tags: Mysterious Death, Death of Sunanda, Chapt-8 Accursed, Accursed & Jihadi Neighbour, Sunanda Pushkar, Shashi Tharoor, HRD minister, Narayan, Mehr Tarar, Nalini Singh, kashmiri, page, AIIMS, TV news, PIL, Subramanian Swamy
Sunanda Pushkar’s Death: A Case With Long Ghost Hands: While the circumstances in which Dr Gupta has revealed this piece of information in front of CAT maybe debatable, there is a little element of surprise in the news. The reason is simple: Pushkar had given a clear warning to everyone before her death. The death of Pushkar was sudden and mysterious. When the report of her death early morning on January 17 flashed on the television channels, the couple was courting a huge controversy.
Mail Today reported: At least three people were present at different times on Wednesday Jan 15 evening with Sunanda Pushkar in room 307 of the Leela Palace. After an ugly spat with husband, junior HRD minister Shashi Tharoor in the aircraft on Wednesday Jan 15 afternoon,
Sunanda refused to accompany him to his Lodhi Estate residence on arrival in Delhi. Instead she booked herself at the Leela. This is the friend’s account: After landing at Delhi airport on a flight from Thiruvananthapuram with Shashi Tharoor, Sunanda refused to go to the Tharoors’ government bungalow in Lodhi Estate. This paper had earlier The two had been arguing in the aircraft as well at the airport.
Sunanda went straight to the Leela Palace hotel and booked herself into room 307, not suite number 345, as was earlier believed. In the evening a close friend, who is also Kashmiri and lives in south Delhi, allegedly came to assuage and calm her.  They were then joined by a prominent former CEO, also a close friend, who spent a couple of hours in the room, trying to reason with her.
Soon after this, another friend of Sunanda’s came. This friend soon realised that the situation was out of control, and moved into the room.
The other two friends left after some time. In the presence of this friend, an agitated Sunanda allegedly called up Mehr Tarar, the Pakistani journalist who she had accused of having an affair with Shashi. She continued to chain-smoke through the night and was nervous and stressed.
Page-105
She continued to chain-smoke through the night and was nervous and stressed. Soon after, Shashi came to the room and was “contrite and apologetic”. But her rage was such that she refused to listen to him.
The next day, he also booked two rooms, number 345 – the suite Sunanda was ultimately found dead in – and number 342 for his staff.
Sunanda, one friend says, then began to feel a little less agitated and at around 2:30 on Friday morning, ordered a mushroom soup for herself and a burger for her friend. Sensing that Sunanda was feeling better, the friend left for the airport around 5am. That was the last time this person saw Sunanda alive. (Source Daily Mail of Jan 22 and India Today)
*
According to a police source, Narayan who held from kerala told them that he had travelled with the couple to Thiruvananthapuram on January 10. There, Sunanda had been admitted to the Kerala Institute of Medical Sciences (KIMS). On January 15, the couple returned to Delhi. The couple also had an argument during Thiruvananthapuram-Delhi flight which continued even after they reach Delhi.
This open display of differences between the couple, sources said, was seen by that time I & B minister Manish Tewari, who sat across the aisle from the couple. Tewari boarded the flight at Mumbai where he had attended a function.
Mr Tharoor’s assistant, Abhinav Kumar, informed the police at around 9 pm that Mrs Tharoor had been found dead in leela hotel room no. 345 of third floor, show severe bruises. Kumar said, Tharoor believed his wife was sleeping in bed, and he inquiried from the hotel staff, since when was Sunanda sleeping. Tharoor immediately called me over phone, he added. Central Forensic Science Laboratory team reached the hotel around 10:30 PM and immediately swung into action.
Kumar told reporters at the hotel that Tharoor and Pushkar were staying in a suite since yesterday Jan 16 as some painting work was on at home.
The Minister was away throughout the day in the AICC meeting which ended at 5pm, he came back between 8:15 pm and 8:30 pm.
Page-106
According to police sources, Narayan, one of the attendants, who was present in Sunanda’s suite on Friday few hours before Sunanda died had told police that the deceased had not been eating properly and would sip only coconut water and smoke cigarettes. She took recourse to Hindi songs, tweeted sad songs before death.
Narayan told Police that he went to her hotel room at 6 am, and at 7:30 am Shashi Tharoor left saying he  was going to attend the AICC meet at Talkatora stadium, though the meeting was scheduled at 10 am.  “At 10 am, according to Narayanan, the driver came to the hotel room with an unknown man. At that time, the CCTV on the third floor of the hotel was not working, though the CCTV was active on other floors. All these are matters for investigation”, said Dr Swamy in Aap ki Adalat.
Narayan told police that he had left the suite in the morning. He further informed that he and Bajrangi, who is also Shashi’s driver, had called out to Sunanda on Friday at around 4 pm and again at 5pm. “We called out to Madam, Since she didn’t respond, we assumed she was asleep. Then we called sahab (Shashi Tharoor) and told him that she wasn’t opening the door,” Narayan told police.
The minister returned from the AICC session at around 8 pm, asked the hotel staff to open the bedroom with a master key. When he entered the room, he found her dead and called a doctor
According to the police officer, Narayan told them that he had travelled with the couple to Thiruvananthapuram on January 10. Sunanda had been admitted to the Kerala Institute of Medical Sciences (KIMS). On January 15, the couple returned to Delhi. The officer said Narayan claimed Sunanda did not return home to Lodhi Estate with Tharoor and checked into the hotel the same Jan 15.
The next day (Jan 16), Tharoor came to the hotel and checked into another room. The couple later moved into the suite. Narayan said he was in the anteroom when he heard the couple arguing on Thursday night, the officer said, adding that all these statements were still being verified with independent sources including hotel records:
Page-107
According to Sunanda Pushkar’s close friend Nalini Singh, a journalist, and domestic help Narayan Singh, Tharoor had extra marital relations with several other women. When Pushkar came to know about it, differences between the husband-wife started brewing and their relations got strained. She was extremely depressed and angry.
Nalini told investigators that Pushkar wanted her help in retrieving some BBM messages exchanged between Tharoor and Tarar. According to the statements made before investigators, Tharoor met Tarar in Dubai in June 2013. They stayed together at a hotel there for three days. Sunanda Pushkar’s friends have given the police evidence to establish their claims.
According to a statement by senior journalist Nalini Singh, recorded before a subdivisional magistrate (SDM), the couple had been squabbling for a week before Pushkar’s death and had also got into scuffles over Tharoor’s alleged affair with Pakistani journalist Mehr Tarar.
Habitual offender to throw one wife to adopt another: Romance in Dubai to make alleged ISI agent Mehr Tarar his 4th wife
NAIndia reported: Tharoor’s spouse,Canadian arms control expert Christa Giles, was a huge advantage to him in New York and in Delhi, especially in opening doors to the literary and art circles so favoured by Sonia Gandhi. It was a definite advantage for Tharoor to have a foreign wife, especially a lady as educated and accomplished as Christa. What few in Delhi knew at the time Tharoor was being considered for a parliamentary seat in 2008 was that his relationship with his wife was breaking down.
Soon afterwards, and in almost as total secrecy, he began a friendship with a charming young widow in Dubai, Sunanda, who is Kashmiri. Only when Indian Premier League boss Lalit Modi was about to “out” the Tharoor-Sunanda link, the minister’s office released titbits on his Dubai connection, who had been given “sweat equity” worth $15 million by a Kochi consortium that won the IPL bidding, beating Ahmedabad.
Page-108
Question is also raised on Hasiba B Amin’s picture with Shashi Tharoor. Photo with any leader is not bad. But it became controversial when there is a series of suspected activities happened. Many tweeters objected naming ‘Tharoor’ with ‘Sunanda’ because her last wish was to be separate from IPL accused and newly lover of alleged ISI agent Mehr Tarar. Hasiba Amin, president of the Goa unit of the NSUI might be helping hand in organizing THiNK of alleged rapist Tarun Tejpal’s Tehelka: Newsanalysisindia of Jan 31)
 A senior doctor at AIIMS said Sunanda Pushkar could have died between 1 pm and 7 pm on Friday. The three member team that conducted the autopsy collected tissue samples from her body and sent it for a toxicological analysis and other tests to get more clarity on the cause of death.
 * Days after her death, Sudhir Kumar Gupta, head of forensic medicine at the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), who was part of the three member team that conducted the autopsy, said, “After post-mortem examination, we found it was a case of sudden unnatural death.”
Revealing that Sunanda’s body bore some marks of external injuries and bruises, Dr Sudhir Gupta, head of the forensic sciences department, All-India Institute of Medical Sciences (AIIMS) said that “the injuries might not be the cause of death”.
Why it was said that injuries were not the cause of death?
Was dual ministers pressured him for saying this?
In an interview to a TV news channel, Headlines Today, Subramanian Swamy maintained that “credible sources” told him that there were bruises on the body “from belly up”, and “it seemed that someone had held her nostrils so that her mouth was open”. He added there was evidence that her blood stream had traces of lethal poison of Russian origin. He claimed that all the photographs of Sunanda’s body, which were taken by the police, were destroyed.
Page-109
Doctors have preserved viscera, blood samples and portions of certain vital organs, including the heart, for a histopathology. The final report will be handed over to the police in the next two days.
“The viscera samples include portions of her heart, lungs, liver, kidney, hair, and portions of the skin that bore injury marks,” AIIMS spokesperson Amit Gupta said.
Pushkar’s caretaker Narayan also claimed before the SDM that the couple had been quarrelling for days. “I had gone along with the couple to Thiruvananthapuram where they got into a heated argument over Tarar. We later returned on 15 January afternoon but on the way back they again started fighting,” Narayan told the SDM. He also said on January 16 night the couple had an ugly spat over Tharoor’s alleged relationship with Tarar. The quarrel continued till 4.30 am on Friday.
The caretaker also said that the injury marks on Pushkar’s body could be due to a physical struggle.
India legal rightly raised questions:
* Why was the probe handed over to the local police, and not the Crime Branch?
* Why was Tharoor’s mobile taken away, but was hurriedly returned even before the case was closed?
* If she had taken an overdose of drugs, why did the police not find any medicine bottle or foil of tablets in the room?
* How come in a five star hotel room there was nothing that the police found, not even a bottle of water?
*What did the close circuit television system of the hotel show? Was it in working condition?
India legal published following photographs taken after she died. If we look carefully we can see injury marks on her wrist, chin, neck and other parts of her upper body. These bruises throw up enough questions to justify a more detailed investigation into her death
Why was Sunanda Pushkar cremated in hurry within 24 hours, though the Delhi-police still awaits the visceral report? Subramanian Swamy also doubt on this?
Page-110
Subramanian Swamy said that it was rare in criminal jurisprudence that the body of a person, who died in ‘mysterious’ circumstances, was cremated within 24 hours. He wanted the doctors who had performed the post mortem to be made witnesses by the police.
Swamy had then questioned Tharoor’s nervousness regarding his wife’s death, even as the Delhi Police investigation was in progress.
(6)
According to the Lt. Governor of Delhi’s rules, an autopsy has to be conducted by a three-member expert group each belonging to three different institutions to avoid any conflict of interest, in cases like these. But in this case, the autopsy panel was headed by Sudhir Kumar Gupta, professor and head of department forensic medicine, and included Adarsh Kumar, assistant professor, and Shashank Pooniya, senior resident; all from AIIMS.
There were severe bruises on parts of her body and face, pictures of which were taken immediately after she was found dead. Since there were no eyewitnesses, and none have come forward until now, police investigations revolved around circumstantial evidence, forensics, and medical reports. The most crucial among them was the post-mortem report by AIIMS, the state-funded hospital in New Delhi.
The manner of Pushkar’s autopsy has been in total contravention of the ascribed norms. But the city police is always known to be rather comfortable in constructing a tailor made report from panel members from one hospital rather than take a complex one and raise fresh issues for the case to get prolonged.
It must be noted also that the cases where post-mortems were conducted by members of different institutions had changed the whole case and the lead itself. For example, when autopsy was conducted on Anju Illyasi, wife of TV journalist Suhaib Illyasi, in 2000, the panel members came to the conclusion that the knife wounds were not inflicted by the deceased. This fact at once shifted the track of investigations.
Page-111
There is enough circumstantial evidence to negate the possibility that Pushkar’s death was not due to suicide or even a drug overdose. Hours before her death she had tweeted that she had several health issues and that she would die with joy and smile on her face. Apart from Kanwal, she had also called journalists Barkha Dutt of NDTV and Nalini Singh. Even if she wanted to commit suicide, why would she do so without talking to one or all of them?
Tweet: Subramanian Swamy @Swamy39
Will file the PIL on Sunanda murder next week
11:00 AM – 23 Jul 2014
Dr Subramanian Swamy has termed Sunanda Pushkar’s death as murder since the event took place and the doctors at AIIMS declared it as unnatural death. Dr Swamy had alleged that Pushkar was killed using some Russian poison. The scars found on Pushkar’s body in the post-mortem report further helped his charges. Dr Swamy alleged that in order to prevent Sunanda Pushkar from exposing the underworld links and illegal money laundering in the high-profile cricket league Indian Premier League (IPL), she was put to rest by the Dubai Mafia.
Police investigators had said it could be a case of drug overdose or overdose of sleeping pills but added that things would be clear only after the detailed autopsy report was read.
They recovered two strips of alprax drug from her hotel room.
“The huge quantity of consumption of such drug may affect functioning of brain and leads to a comatose situation,” said a police officer.
A police source said she often took sleeping pills. The cops claimed to have found Alprax tablets from her room number 345. Alprax is a prescription medicine given for nervous disorders.
Page-112
Sunanda Pushkar death: Experts say she would have needed 225 tablets to kill herself
According to leading independent forensic expert, Dr K.L. Sharma, “A person of her weight need to consume more than 225 tablets to cause death.”Dr N.P.Singh, Professor, Medicine, said, “It is unlikely that overdose could cause death… people survive even if a patient takes 100 times more dosage and it is unlikely that a person would die despite systemic lupus erythematosis.” Source India Today of Jan 21  (Autopsy says Sunanda Pushkar died of a drug overdose, no clean chit to Shashi Tharoor yet )
The experts also say that it needs to ascertained as to whether Sunanda was taking the medicine on the doctors’ prescription of on her own. They say that histopathologic tests must be conducted to ascertain the exact cause of her death. The police had earlier found some used strips of Alprax inside the hotel room where Sunanda Pushkar had been found dead.
Doctors say in most cases patients with such overdose survive if rushed to hospital in time. Unfortunately in Sunanda’s case, sources say rigor mortis had set in the body by the time it was taken to the hospital.
Earlier, in their autopsy report, AIIMS forensic experts had said that Sunanda died of poisoning, but had shied away from clarifying what kind of poisoning. They also said that her body had injury marks but, again, had not specified what kind of injury marks were seen on her body during the autopsy. (Did Sunanda commit suicide by consuming 30 sleeping pills? )
Experts say that only the viscera examination might not be enough to ascertain how she died of poisoning. They say that an incomplete autopsy will be futile and unless histopathology is done it will be difficult to find out how she died. This examination will ascertain her exact cause of death… what kind of poision was there… Did her body react adversely to any medicine due to some inherent ailment or not: (Source India Today Jan 22)
Page-113
(9) According to the Lt. Governor of Delhi’s rules, an autopsy has to be conducted by a three-member expert group each belonging to three different institutions to avoid any conflict of interest, in cases like these. But in this case, the autopsy panel was headed by Sudhir Kumar Gupta, professor and head of department forensic medicine, and included Adarsh Kumar, assistant professor, and Shashank Pooniya, senior resident; all from AIIMS
(10) IPL Commissioner Lalit Modi revealed that Tharoor’s friend (later his wife) Sunanda Pushkar had equity stakes in Rendezvous Sports World (RSW), heading the consortium that owns the Kochi team. It was later disclosed that Pushkar got sweat equity of the value of Rs 70 crore. Shashi Tharoor maintained that the amount had nothing to do with his active campaigning and mentoring for the Kochi team. This was less convincing as he had specifically mentioned that he had no specific gains from RSW winning Kochi Franchisee. The Prime minister Manmohan Singh later demanded his resignation.
(11) If not Jaipur Literature Festival then why was attending of Congress Mega Conclave?
Sunanda Tharoor had reportedly contacted the hotel staff at about 3.30 pm on Friday to order lunch.
At about 8 pm, Mr Tharoor had tweeted that he would not attend the Jaipur Literature Festival that began on Friday because his wife was unwell.
Mr Tharoor returned at about 8:30 pm after spending the day at a mega-conclave organised by his Congress Party, the Congress. When his wife did not open the door to the bedroom of her suite no 345, he asked the hotel staff to help him enter the room, only to find her lying dead on the bed.
* According to the Press Trust of India, Mr Tharoor’s assistant, Abhinav Kumar, informed the police at around 9 pm that Mrs Tharoor had been found dead.
Page-114
In a significant development, the probe into the mysterious death of Sunanda Pushkar, wife of Union Minister Shashi Tharoor, was on Thursday transfered to the elite Crime Branch of Delhi Police, reflecting the complexities in the high-profile case.
Photo- dharmendrkr and SDM Alok Sharma
The probe has been handed over to Crime Branch two days after a sub-divisional magistrate directed the police to investigate the murder or suicide angles in the case.
“We will proceed in the case as per law,” said Special Commissioner (Crime) Dharmendra Kumar.
Sources said the case has been transferred considering its ‘sensitive nature’ and ‘complexities’ involved.
Asked whether Crime Branch will question Tharoor and 11 other people who had already given their statement to the SDM, Kumar said a decision in this regard will be taken after examining the case details.
The case was earlier handled by the South district police. It had questioned a number of staff of Leela Palace hotel in Chanakyapuri where Sunanda was found dead.
On Tuesday, sub-divisional magistrate Alok Sharma in his report had concluded ‘poisoning’ as the reason for Sunanda’s death and asked the police to investigate the case ‘thoroughly’.
52-year-old Sunanda was found dead in a 5-star hotel in South Delhi on Friday night, a day after her twitter spat with Pakistani journalist Mehr Tarar over an alleged affair with Tharoor.
*
“I have ordered the Delhi Police to further probe the mysterious death of Sunanda Pushkar as she is found to have died due to poisoning,” Alok Sharma, the SDM of Vasant Vihar, told Mail Today.
The police have also seized all mails exchanged between Tharoor and Pakistani journalist Mehr Tarar.
Itelephone call details of the couple and the hotel’s CCTV camera footage.
Page-115
ISources said a suicide note has not been found.
In a report to the police, SDM, who has recorded the statements of Sunanda’s brother, son, Tharoor and his staff, said that no family member suspected any foul play in the death.
The couple’s driver, Bajrang, told the police that Tharoor had an argument with Sunanda on Thursday evening. He told the police that the couple also had arguments during their recent stay in Thiruvananthapuram.
A crime branch team also visited the luxury hotel in connection with the case and questioned hotel staff. The police is also examining the telephone call details of the couple and the hotel’s CCTV camera footage.
* Typical of Bina Ramani, said people who knew her, to be so worried about saving her own skin first. A family friend of the Lalls, who was at the Apollo hospital at the time, recalled: “She then told Sabrina and her parents to forget about what had happened. She said, Jessica won’t come back, and advised them to forget about everything. ‘You don’t know the people you are up against. They are rich and dangerous. You will not achieve anything.’ I was shocked.”
That time owner of Tamarind bar now fashion designer Bina Ramani said, “It wasn’t sustenance that Sunanda wanted from Tharoor. Her personal assets, duly listed on the PMO website, include 12 apartments in Dubai, one in Canada, real estate in Jammu, jewellery and designer watches worth Rs 7 crore and an equal sum in bank deposits. At last count, she was worth Rs 113 crore apart from an unevaluated sword, an artefact all the way from Mughal emperor Humayun’s reign.”
Page-116
Timeline Here is a timeline of the events that unfolded since Pushkar’s death:
January 17, 2014: Sunanda Pushkar, wife of former Union Minister Shashi Tharoor, found dead under mysterious circumstances in suite no 345 of Hotel Leela Palace in New Delhi. While police suspected she might have committed suicide, the possibility of medicine overdose was not ruled out since Pushkar was undergoing medical treatment. Inquest proceedings under Section 174 CrPC were initiated in the Sunanda case according to which a sub-divisional magistrate inquires into the death of a woman if she dies within seven years of her marriage.
January 19: The doctors who conducted postmortem on Sunanda Pushkar Tharoor at AIIMS said it appeared to be a case of “sudden, unnatural death”, and that she had “certain injuries on the body”. The autopsy report of Sunanda was learnt to have said that she died due to “poisoning” and neither confirmed nor ruled out suicide. The autopsy board included two other doctors, additional professor of forensic medicine Dr Adarsh Kumar and a senior resident in the department, Dr Shashank Puniya. The autopsy report had mentioned more than a dozen injury marks on Sunanda’s hands and an abrasion on her cheek which suggests a “use of blunt force”, besides a “deep teeth bite” on the edge of her left palm. Although “nominal traces” of the anti-anxiety drug Alprazolam were found, there were “no findings suggestive of drug overdose”.
January 19: Kerala Institute of Medical Sciences (KIMS), where Sunanda Tharoor had undergone treatment from January 12 to 14, said that she was not diagnosed with any life-threatening disease. KIMS Hospital director and cardiologist Dr G Vijayaraghavan said Pushkar was not diagnosed with any serious medical condition that could cause immediate death.
January 21: The subdivisional magistrate (SDM) who was heading the inquest said that Sunanda died of poisoning. In his report, the SDM has said that Sunanda has died of poisoning and has asked police to probe the cause of poisoning. Alok Sharma, the SDM has also asked the police to specifically probe the murder/suicide angle. The SDM, in his report, had said Sunanda could have died in “just three ways, homicidal, suicidal and accidental” and police should investigate further to ascertain the reason of her death. The SDM said under section 176 of CrPC his job
Page-117
detailed report on the specific allegations levelled by a doctor, who headed the panel that conducted the post-mortem on Sunanda Pushkar.
July 02: Sunanda Pushkar’s husband and former Union minister Shashi Tharoor demanded a “clear and definitive conclusion” to the case. In a statement on Facebook, the Congress leader asserted that he had been, since the beginning, demanding thorough, rapid and transparent investigation into the case, adding that he had cooperated with the authorities fully.
July 02: With a senior AIIMS forensic doctor reportedly alleging that he was pressurised to manipulate the autopsy report of Sunanda Pushkar,Delhi Police said it will “examine” him and former Union Minister Shashi Tharoor if needed.

Latest articles related to my book: “Accursed (Sunanda) &
Jihadi Neighbour”:

First
Chapter of my forthcoming book titled “Accursed & Jihadi
neighbour”

Chapter-2:
Accursed Sunanda & Jihadi Neighbour: Death flames touche 5 Star Leela to
Hotel Aman ..Accursed-Sunanda

Sunanda Case and Kashmir Issue Chapt-3

Iraq Afghan Terror Looms on Kashmir:Chapt-4: Accursed
(Sunanda) & Jihadi..

Art 370 & PoK, result of Lord Mountbatten’s hided enmity
with Nehru due to his romance with Edwina: Chapt-5: Accursed..

Why is still Ram Lala under tent in Ayodhya?
Chapt- 6

Why is still Ram Lala under tent in Ayodhya?
Accursed…Chapt-6

Kashmiri Pundits remain refugees in their own nation:
Chapt-7: Accursed (Sunanda)…
PREFACE
of the book titled “Accursed and Jihadi Neighbour”

Synopsis
of Book “Accursed (Sunanda) & Jihadi Neighbour

Sunanda’s
cousin endorsed today the facts finding of “Accursed & Jihadi Neighbour”
book

Sunanda’s
murder relates to India’s security beyond Tharoor Menon: Synopsis – Accursed
& Jihadi Neighbour

 

 (1)

Book: Accursed & Jihadi Neighbur

Language: Englishi, 

Size:
9”x5.5”                

Pages 202

Book in hard bound cover:  Price: Rs.250- + Courier Charges
Rs. 50/-

Author: Premendra AgrawaL

Email: premendraagrawal@gmail.com

Web: http://www.newsanalysisindia.com/

 

 (2)

DLF-Vadra: Bhrasht Tantra: Book in Hindi

Language: Hindi, 

Size:
9”x5.5”                

Pages 100

Author: Premendra AgrawaL

Email: premendraagrawal@gmail.com

Web: http://www.newsanalysisindia.com/


(3)


CD of Book published in 2012: 

Silent Assassins, Jan 11, 1966 (Assassins of Shastri)

CD Rs 75/- Courier packing charges Rs 50/-

Book Rs 500/-

Language: Englishi, 

Size:
9”x5.5”                

Pages 440

Author: Premendr Agrawal

*

You may
visit us at:

Email: premendraagrawal@gmail.com

https://www.facebook.com/newsanalysisindia

https://www.facebook.comac/premendra.agrawal

https://twitter.com/newsanalysisind

https://t
witter.com/thechanshattisgarh

 

Read Book by clicking
here: Silent Assassins of Lal Bahadur Shastri, Jan 11-1966

AAP’s
Yogendra Yadav Political Guru of Rahul Gandhi: Maoists invade Congress

Ford
Foundation of o a Italian village: Donation to Kejriwal who never utter against
Sonia?

SUPREME COURT ON HINDU HINDUTVA AND
HINDUISM

????????????????????????? :
Read 27 Poems of Atal Bihari Vajpayee:Ji

www.shoppingkendra.com/

World leader Narendra Modi to Gandhi

Tags:  US President Obama, Modi sarkar, BJP, Rajghat, SAARC, BRICS, Unveiled Gandhi, World leader, World leader Modi, Narendra Modi to Gandhi

Why does title of this article keep Gandhi after Modi word, not before that means in the
beginning? I want answer of this from the viewers. Before that I want to write
more and more about …………..

Modi Sarkar would be eight month minor child when US President Barack
Obama’s
proposed visit to India, to be the chief guest at the 2015 Republic Day celebrations. Modi sarkar alias BJP sarkar alias NDA sarkar according to the age though minor child but according to the number of MPs it is a matured adult sarkar means government.

Narendra Modi paid homage at the Samadhi of Mahatma Gandhi, at Rajghat, in Delhi, May 26, 2014, the
date when he took oath as the Prime Minister of India. Since that historical
day so many times he reminded the Mahatma Gandhi to the nation.

Narendra Modi, parliamentary leader of the Bharatiya Janata Party started his tenure after his swearing-in as the 15th Prime Minister of India on 26 May 2014. The ceremony was noted by media for being the first ever
swearing-in of an Indian Prime Minister to have been attended by the heads of all SAARC countries. The Prime
Minister of Pakistan Nawaz Sharif and President of Sri Lanka Mahinda Rajapaksa faced opposition in India and their respective home countries for attending the function.

Child tea vendor who is now the child of six monthsw  as world leader may be the eighth wonder to
lead the world which facing so many problems.

On October 2, the day of Gandhi Jayanti and Lal Bahadur Shastri Prime Minister Narendra Modi paid tribute to Mahatama Gandhi in Rajghat, New Delhi. He started ‘Clean India” moove in the name of Mahatma Gandhi to disclose his nine ratna star campaigner including Shashi Tharoor who served in the United Nation for a long time. So he would be helpful to push Shri Modi to stand in the line of great leaders of the world.

By the time Modi completes six months in office, he would have visited nine countries in six foreign trips. Myanmar, the sixth country he visted since he took over on 26 May this year. So far, PM Modi has visited
Bhutan (6-7 June), Brazil for BRICS summit (13-16 July), Nepal (3-4 August), Japan (30 August-3 September) and the United States (26-30 September). In the second and third legs of his last of this November month three-nation tour are Australia and Fiji respectively.

In his third leg of foreign trip PM Modi unveiled the statue of Mahatma Gandhi in Brisbane of Australia.  This shows that the reminding Mahatma Gandhi again and again would also give him strength to be a strong world leader.
Though, not single country follow non-violence in the matter of internal and external security but every country of the world including America, Britain and Australia feel proud to give important space the statue of Mahatma Gandhi. Late Mahatma Gandhi is pleased to see all this from the heaven.

Cont…………..

How history unveils world leaders? Shirt fronting….

Tags: History unveils, unveil leaders, World leaders, Shirt fronting, Judo expert Putin, Stephen Harper, G20, Australian Prime Minister, Boxer Abbott, Ukraine, Indian PM Modi, Mahatma Gandh

How history unveils world leaders? Shirt fronting….

Why are world leaders talking about shirt fronting? Why are they shirt offing of each other? Hamam Mein toa Sabhi Nange Hain!

Mr Abbott certainly sounded as if he was planning a fierce confrontation. ‘I’m going to shirt-front Mr Putin,’ he told reporters. ‘You bet I am.’  Did he mean he planned “shirt-fronting” of Judo expert Vladimir Putin at the G20? ‘I’m going to be saying to Mr Putin “Australians were murdered by Russian-backed rebels using Russian-supplied equipment”.’  

Canadian PM Stephen Harper tells Putin at G20 to ‘get out of Ukraine‘.

Harper attacks ‘evils of communism’ at Conservative fundraiser.

Putin says Russia won’t let Ukraine rebels fall.

“I am the third head of government you are listening to this week.. “I don’t know how you are doing
this. Maybe, this is Prime Minister Abbott’s way of shirt-fronting you! But, I am truly honoured and humbled by this opportunity to speak to you.” Indian PM Modi jokingly accuses Tony Abbott of ‘shirt-fronting’ Australia.

Daily Mail disclosed: Mr Abbott was awarded a boxing blue for success in the ring while studying at Oxford
University. Mr Putin was elevated to judo’s eighth dan in 2012, Russian media reported, meaning he is a ‘master’ of the sport

In fact Shirt fronting made global headlines at G20.Shirt-fronting is a term widely used in connection with the AFL or the Australian Football League – a shirt frontier refers to a player who performs a “head-on charge aimed at bumping an opponent to the ground”. To understand what shirt fronting means refer to the video below this post.

*

“On October 2, a person was not born in Porbandar but an era was born… I firmly believe that Mahatma Gandhi is as relevant today as he was during his time” Indian PM Modi said this at the time of unveiling the statue of Mahatma Gandhi in Brisbone.

If there is day then night is also. If there are billionaires then poor are also. If there are bungalows then huts are also. If there is sin then saintly also. Behind the good deeds of great men hided bad deeds also.If there is unveiling of statue of a great man then history may shirt front his hided bad deed also.
Then how can Gandhi be exception?

Every one salutes the Sun –rise because there is sun-set also. All worship the rising sun!

Prime Minister Narendra Modi was accorded a red-carpet welcome here on Sunday as he kicked off his first bilateral visit to Australia, unveiling a bronze statue of Mahatma Gandhi with the message that he was as relevant now as he had been during his time.

Who stabbed in the back of Loh Pursh?

Cont…………..