Now again Hindu Terror propaganda by Janeudhari Rahul and Sidharamaiah for gettting support of Jihadi PFI

lokshakti-12-jan-2018_Page_1 lokshakti-12-jan-2018_Page_2 lokshakti-12-jan-2018_Page_3 lokshakti-12-jan-2018_Page_4 lokshakti-12-jan-2018_Page_5 lokshakti-12-jan-2018_Page_6 lokshakti-12-jan-2018_Page_7 lokshakti-12-jan-2018_Page_8

Hindu Terror propaganda, Janeudhari Rahu, Sidharamaiah, Jihadi PFI, KFD, Surgical strike, Jignesh, Umar Khalid, Kanhaiya, Prashant Bhushan, Karnatak, Patra, ISIS, Samjhauta Express, Blast planted by Pak, UPA, AMU, AISECT, JNU, Hamid Ansari

AMU, AISECT, JNU become terrorist making factories besides Madarse: Chappal chor Pak, Nakal chor Rahul, Chara chor Lalu

AMU, AISECT, JNU , Terrorist making factories, Madarse, Chappal chor Pak, Nakal chor Rahul, Chara chor Lalu, AMU PHD Student, Bashir Wani, Hizbul Mujahideen, ATS, cong sponsored Jignesh, Umar Khalid, SIMI in MP, Vote bank politians, Secularism